Новини

Заповед за обучение в ОРЕС

График на учебните часове в ОРЕС

Заповед за започване на учебната 2021-2022 година.

Финансова подкрепа за семейства, чиито деца са записани за първи път в I или VIII клас. 

Коледна Ваканция

Заповед за преустановяване на учебните занимания

Педагогически специалист от ОУ "Никола Вапцаров" е с установен положителен PSR тест. От 04.11.2020 год. до 17.11.2020 год. педагогическият специалист ще бъде под карантина.

Съобщение

Откриване на учебната 2020/2021 година на 15.09.20 г.:

Първи и пети клас - тържествено откриване.

Учениците от втори, трети, четвърти, шести и седми клас влизат в сградата, като спазват всички изисквания за спазване на дистанция и носене на маски.

Начало: 9.00 часа

 Край: 10.10 часа

Уважаеми ученици, ОУ "Никола Вапцаров", Асеновград, въвежда обучение от разстояние, считано от 16.03.2020 година. Учебният процес ще бъде проведен при спазване на съществуващото седмично разписание с начален час 8.00 до 13.00 часа. Учениците, които имат дигитални устройства, ще бъдат обучавани чрез тях, а на всички останали ученици материалът ще им бъде предоставен на хартиен носител от образователните медиатори. При въпроси и за "обратна връзка" вашите учители са на разположение. 

Желаем Ви здраве, заедно ще се справим!

Ново:

Уважаеми ученици и родители, съгласно Заповед на Министъра на Образованието и науката Красимир Вълчев и Заповед на Директора на училището РД-10-1163/30.03.2020 година, дистанционното обучение продължава до 12.04.2020 година.

Останете здрави!