Училищен екип

 

Директор – Калина Василева

 

Учители в подготвителна група

Милена Христева – старши учител

Марияна Ташева – старши учител

Светлана Андонова – старши учител

Венета Законова – старши учител

 

Учители в начален етап на обучение

Класни ръководители – I клас:

Диана Иванова  – старши учител

Петя Тавкова - Асенова  – старши учител

Бистра Господинова – старши учител

 

 

Класни ръководители – II клас:

Красимира Радулова – старши учител

Маргарита Даскалова – старши учител

Светла Димитрова – старши учител

 

Класни ръководители – III клас:

Галина Куцева  – старши учител

Инна Митева  – старши учител

Наталия Николова - Борисова – старши учител

 

Класни ръководители – IV клас:

Румяна Терзиева  – старши учител

Тодорка Канатова  – старши учител

Соня Ангелова  – старши учител

 

 

Учители по предмети в начален етап:

Компютърно моделиране, Човекът и обществото,  Човекът и природата, Технологии и предприемачество

Весела Ангелова – главен учител

 

Учители в прогимназиален етап на обучение

Български език и литература:

Ани Цветкова – главен учител

Мария Николова – старши учител

Надка Понева – старши учител

Немски език:                                     

Первин Алимолла – старши учител

Английски език:

Надя Трачева - учител

Френски език:

Петя Георгиева – старши учител

Математика:

Д-р Диана Стефанова – главен учител

Фанка Грозева – старши учител

Весела  Георгиева – старши учител

Информационни технологии:

Красимира  Кавалджиева – старши учител

История и цивилизация:

Пламен Биков – старши учител

География и икономика:

Стела Иванова - учител

Биология и ЗО:

Елена Койчева – старши учител

Физика и астрономия,  Химия и ООС

Мюжгян Берк – Мехмед – старши учител

Музика

Севдалина Петрова – учител

Изобразително изкуство:

Красимира Филипова – старши учител

Домашна техника и икономия:

Светла Симеонова – старши учител

Физическо възпитание и спорт:

Петър Гьорев – старши учител

Йордан Жаров – учител

Педагогически съветник:

Румен Филипов

Ресурсен учител:

Любен Филипов

Логопед:

Павлина Ванова

Учители в групи за ЦОУД

Ганка Стоянова – старши учител

Керана Атанасова – старши учител

Екатерина Милчева – старши учител

Николина Бураджиева – старши учител

Мария Янакиева – старши учител

Мария Стоянова – старши учител

Николина Куцева – старши учител

Людмила Запрянова – старши учител

 

Административен персонал

Анна Апостолова

Йорданка Кирева

Мария Вакрилова

 

Помощно обслужващ персонал

Мария Кръжева

Софка Демирева

Хатидже Билял

Минире Мехмед

Тинка Янкова

Файка Рибарова

Портиер

Костадин Симеонов

Николай Бялков

 

Образователни медиатори

Гергана Кръстева

Мартин Митков

Сабаатин Бекиров

Сейде Байрам

Нели Борисова