Училищен екип

Директор – Атанаска Николова - Темелкова

 

 

Учители в подготвителна група

Людмила Запрянова – старши учител

Милена Христева – старши учител

Марияна Ташева – старши учител

Светлана Андонова – старши учител

Венета Законова – старши учител

 

Учители в начален етап на обучение

Класни ръководители – I клас:

Красимира Радулова – старши учител

Маргарита Даскалова – старши учител

Светла Димитрова – старши учител

 

Класни ръководители – II клас:

Галина Куцева  – старши учител

Инна Митева  – старши учител

Наталия Николова - Борисова – старши учител

 

Класни ръководители – III клас:

Румяна Терзиева  – старши учител

Тодорка Канатова  – старши учител

Соня Ангелова  – старши учител

Класни ръководители – IV клас:

Диана Иванова  – старши учител

Петя Тавкова - Асенова  – старши учител

Бистра Господинова – старши учител

 

Учители по предмети в начален етап:

Компютърно моделиране, Човекът и обществото,  Човекът и природата, Технологии и предприемачество

Весела Ангелова – главен учител

Физическо възпитание и спорт

Запрян Йорданов – учител

 

Учители в прогимназиален етап на обучение

Български език и литература:

Ани Цветкова – главен учител

Мария Николова – старши учител

Надка Понева – старши учител

Немски език:                                     

Первин Алимолла – старши учител

Английски език:

Надя Трачева - учител

Френски език:

Петя Георгиева – старши учител

Математика:

Д-р Диана Стефанова – главен учител

Фанка Грозева – старши учител

Весела  Георгиева – старши учител

Информационни технологии:

Красимира  Кавалджиева – старши учител

История и цивилизация:

Пламен Биков – старши учител

География и икономика:

Стела Иванова - учител

Биология и ЗО:

Елена Койчева – старши учител

Физика и астрономия,  Химия и ООС

Мюжгян Берк – Мехмед – старши учител

Музика

Севдалина Петрова – учител

Весела Жекова - учител

Изобразително изкуство:

Красимира Филипова – старши учител

Домашна техника и икономия:

Светла Симеонова – старши учител

Физическо възпитание и спорт:

Петър Гьорев – старши учител

Йордан Жаров – учител

Педагогически съветник:

Румен Филипов

 

Учители в групи за ЦОУД

Екатерина Милчева – старши учител

Николина Бураджиева  – старши учител

Мария Янакиева – старши учител

Мария Стоянова – старши учител

Ганка Стоянова – старши учител

Николина Куцева – старши учител

Бени Илиева – учител

Керана Атанасова – старши учител

Нерман Ислям – старши учител

 

Административен персонал

Анна Апостолова

Йорданка Кирева

Мария Вакрилова

 

Помощно обслужващ персонал

Мария Кръжева

Софка Демирева

Хатидже Билял

Акиле Мехмед

Нафие Лютви

Тинка Янкова

Портиер

Костадин Симеонов

Работник, ремонт и поддръжка на сгради

Георги Щерев