Съвременното поколение иска да учи, но то учи по друг начин:

Днес учениците са въоръжени с компютри, мобилни устройства и имат достъп до огромно количество информация. За да отговаря учебнo-образователния процес на потребностите на учениците, необходимо е и учителите да се стремят да повишават своята квалификация. 

В тази връзка през месец  март ст. учител Ел. Койчева и ст. учител П. Георгиева посетиха квалификационен курс, организиран от НИОКСО в гр. Банкя на тема „Иновативната класна стая. Базови умения за ефективно внедряване на ИКТ в образованието“. Те се запознаха с интерактивни методи за обучения с информационни и комуникативни технологии в училище. Обучението беше проведено под формата на тренинг сесия. Като информационни ресурси бяха разгледани платформата MozaBook  и електронните учебници, както и инструментариум и възможности в методите на платформата Envision.

bankia
 
 
Powered by Phoca Gallery